Choď na obsah Choď na menu
 


Členská základňa

Členská základňa je stanovená domácim poriadkom na 15 členov.

Výbor PZ : 

predseda : Ulrich Milan

 

m.ulrich.jpg

 

tajomník : Galovič Andrej

 

a.galovic.jpg

 

poľovný hospodár : Olša Peter

 

p.olsa.jpg

 

finančný hospodár : Klamo Ján

 

j.klamo.jpg

 

kinologický a strelecký referent : Čík Jozef

 

j.cik.jpg

 

kontrolor : ing.Noskovič Štefan

 

s.noskovic.jpg

 

Členovia PZ :

Bohún Ivan

 

i.bohun.jpg

 

ing.Frúhwald Pavol

 

                                             p.fruwa....jpg 

Galovič Juraj

 

j.galovic.jpg

 

Horváth Milan

 

                                             img_0284.jpg

Noskovič Juraj

 

j.noskovic.jpg

 

ing.Svetlošák Peter

 

p.svetlosak.jpg

 

                                                       Ulrich Peter

    

                                               p.ulrich.jpg

V roku 2012 k výročnej členskej schôdzi  konanej 18.2. odišli z našich radov na vlastnú žiadosť  4 členovia :

Mezej Pavol

 

img_0338.jpg

 

Horvát Štefan

 

s.horvath.jpg

 

Ďuriš Ján

 

j.duris.jpg

 

ing.Belan Michal 

 

p1090043.jpg

 

 

 

Čestnými členmi sa stali : 

Horváth Štefan a Ďuriš Ján ktorý do veku 70rokov aktívne pracovali v našom PZ a touo cestov im chceme ešte raz podakovať.

 

 Čakatelia 

za člena PZ Domovina :

Pavlína Číková

img_5408.jpg

Marcel Galovič

img_5508.jpg

 

       Na základe prijatých žiadostí čakateľov na členstvo v PZ Domovina Viničné  od Vladimíra Rentka bytom Orechová 61 Viničné, Mgr.Lenka Bohúnová bytom Orechová 509/20 Viničné a Andrej Martišek bytom Grobská 9 Viničné ich VČS prijíma za čakateľov na členstvo, ďalej určuje čakateľom poručníkov / tútora / z radov našich členov a to nasledovne : Vladimír Rentka – jeho poručník Milan Ulrich, Lenka Bohúnová – jej poručník Ivan Bohún,  Andrej Martišek jeho poručník Juraj Galovič