Choď na obsah Choď na menu
 


Hystória a súčasnosť PZ

14. 11. 2016

Z hysórie PZ Domovina – od roku 1945 do roku 2016 .

 

 

 

Lov je starý ako ľudstvo samo. Je to jedna z prvých prirodzených činností

človeka ako nasýtiť kmeň, rodinu. Kedysi sa lovilo voľne – bez obmedzenia, neskôr si privlastnila právo lovu šľachta. Po skončení vlády najbohatších sa postupne upravovala právna forma lovu, vznikaly prvé poľovnícke spolky, ktoré sa snažili zver nielen loviť, ale v prvom rade aj kŕmiť a zaistiť ich prirodzenú reprodukciu.

Vo VGróf Ján Pálffy v rokoch 1888-1889 postavil v Budmericiach kaštieľ, ktorý pôvodne slúžil ako Poľovnícky kaštieľ, nakoľko bol veľkým milovníkom polovačiek. Vlastnil aj okolité lesy a pozemky. Po znárodnení, v roku 1945, sa všetky majetky dostali do vlastníctva štátu. Vo Viničnom po roku 1945 vznikol Poľovný spolok, ktorého zakladateľmi boli Karol Noskovič / Macháček / a Ján Galba – majiteľ mlynu vo Viničnom pri rybníku. Tento spolok sa neskôr rozrastal o nových členov, ktorí ale museli najskôr zložiť skúšky z poľovníctva . Postupne sa prijímali nový členovia a to Ondrej Sejč, Rudolf Holan, Matej Pätoprstý, Viliam Frič, Izidor Jarec st., Michal Buček st.,Karol Ježík. V tomto období už vzniklo Poľovnícke združenie Domovina, ktorému predsedal Viliam  Frič a hospodárom sa stal Rudolf Holan. Lovná zver bola hlavne srnčia zver a zajac, bažant, jarabica, líška, až neskôr a to v roku 1970 sa objavila diviača zver.

V roku 1965 naši poľovníci vybudovali strelnicu na asfaltové holuby s ručnou vrhačkou ktorá stála pri Morovom cintoríne dnešné lukostrelecké ihrisko. V tomto období boli ako čakatelia na vstup do Poľovníckeho združenia Ján Ďuriš, Izidor Jarec ml ,Ján Bogár . Úlohou čakateľov bola nielen príprava na skúšky z poľovníctva ale hlavne pomoc členom pri príprave krmiva pre zver, kŕmenie zveri ako aj brigády na spomínanej strelnici. Skúšky sa konali v roku 1967 na Holubyho škole v Pezinku a prijatí za členov boli v roku 1969.  Vďaka vtedajšiemu hospodáreniu na poliach a vinohradoch sa veľmi darilo drobnej zveri. Boli poľovačky, kde sa ulovilo 300 kusov zajacov a 200 kusov bažantov a v rokoch 19681974 sa robil odchyt zajacov, za ktorých predaj sa zakúpili živé bažanty. 

Poľovníctvo nie je len o zveri a brigádach, ale aj o účasti na spoločenskom dianí obce a preto usporadúvali členovia PZ poľovnícky Juniáles a Katarínsku zábavu v bývalom Kulturnom dome pri škole. Bola aj tradícia, vystavovať trofeje ulovenej zveri vo výlohách potravín na Hlavnej ulici – dnešné kvetinárstvo.

V roku 1971 prišlo v súlade s novou koncepciou rozvoja poľovníctva k zlúčeniu poľovníkov obcí Viničné, Slovenský Grob, Pezinok, Grinava, Limbach a Jur pri Bratislave a vzniklo veľké združenie s názvom Podkarpatské pole. Predseda a jeden zo zakladateľov bol náš člen Ján Bogár.  V tomto istom roku bola vybudovaná nová strelnica na asfaltové holuby na rybníku vo Viničnom, kde sa konajú streľby dodnes s účasťou poľovníkov zo širokého okolia .V roku 1973 boli prijatý za členov Štefan Horváth, Izidor Jarec ml., Michal Buček ml., a v roku 1975 Jozef Baričič. Po ukončení činností tohto veľkého združenia v roku 1976, obnovili naši členovia činnosť Poľovníckeho združenia Domovina Viničné, ktoré poľovalo na ploche 1200 ha v katastri našej obce. V roku 1978 bol prijatý za člena Peter Cintavý ml. a v 1979 bol prijatý Eduard Javorka. Bolo a stále je zásadou, že novoprijatý člen musí vlastniť na dobu minimálne päť rokov polovne upotrebitelného psa pre potreby združenia. V roku 1989 boli prijatý za členov Ján Klamo –  terajší pokladník, Peter Olša terajší hospodár , v roku 1990 Milan Ulrich – terajší strelecký a kynologický a a Ing. Štefan Noskovič – terajší kontrolór.V roku 1996 Andrej Galovič – terajší tajomník.

Združenie malo už dlhý čas potrebu vlastniť poľovnícku chatu a preto sa v roku 1999 začalo s výstavbou v záhradkárskej oblasti na Vojenskej ceste. Táto chata bola v tomto roku aj dokončená. Pozemok pod chatou sa podarilo odkúpiť až v roku 2008.

Dňa 23. februára 2003 vznikol Krúžok priteľov prírody, ktorý spoluorganizovali  Ján Ďuriš a Milan Ulrich. Deti z Viničného sa stretávali na poľovníckej chate, odkial odchádzali na vychádzky do okolitej prírody

Ďalší členovia PZ Domovina Viničné – Juraj Noskovič prijatý v roku 1998, Juraj Galovič prijatý v roku 2005, Milan Horváth prijatý v roku 2006 a terajší predseda združenia, Ivan Bohún prijatý za člena v roku 2009, Jozef Čík a Ing. Peter Svetlošák prijatý za členov v roku 2012, Ing. Pavol Fruhwald prijatý za člena v roku 2015 a Peter Ulrich prijatý za člena v roku 2016.

Na záver citujem časť odkazu legendy svätého Huberta – patróna poľovníkov: Zver nielen loviť, ale i chrániť, pochopiť jej význam v prírode a podľa toho krotiť svoje vášne! Oživme teda starú tradíciu a súčasne vytvárajme novú – takú našu slovenskú a predsa svätohubertskú.