Choď na obsah Choď na menu
 


Intoxikácie srnčej zveri repkou olejnou

8. 2. 2017

Intoxikácie srnčej zveri repkou olejnou

Intoxikácie srnčej zveri repkou olejnou

Informácie o výskyte repkových intoxikácií  srnčej zveri   prichádzajú z poľovníckeho terénu každoročne.   Preto, aj keď   uvedená téma nie je nová, považujeme za účelné  opísať históriu tejto alimentárnej intoxikácie,   klinické prejavy, patologicko-anatomický nález pri srnčej zveri a náčrt dostupných opatrení. (Úvodný obrázok - koncentrovanie srnčej zveri v zimnom období na parcelách s výsevom repky olejnej.

V Európe sa  informácie o tejto zdravotnej poruche  objavili v zimnom v období roku 1986-1987 v Rakúsku    Prvé   správy  o hromadnom ochorení a úhynoch srnčej zveri v okolí kultúr repky na území Slovenska  časovo korešpondovali  so spomenutými  prípadmi v Rakúsku.  

Pri pitvách  uhynutej srnčej zveri    sa   zisťoval    nápadne preplnený   obsah bachora .

Napriek značnej variabilite klinických symptómov pri otrave repkou pri srnčej zveri, sú spoločným prejavom  intoxikácie    zmeny v správaní postihnutých jedincov,   nápadná  strata plachosti pred človekom, poruchy pohybu, apatia,  strata orientácie, znížená reakcia na sluchové, zrakové a pachové podnety a pri chronickom priebehu otravy aj chorobné chudnutie a často  hnačky  a pri pitve sa zisťujú hemoragické zmeny vnútorných orgánov.

 

Otrava repkou býva aj na Slovensku jednou z častých  príčin úhynu srnčej zveri  v zimnom období,  kedy je repka v niektorých poľných revíroch vlastne jediným dostupným zdrojom  potravy.  Opatrenia voči otrave repkou vôbec nie sú jednoduché  a v praxi sú ťažko uskutočniteľné.   Najprirodzenejším opatrením je správna výživa zveri. Dôležité je zvyšovanie celkovej úživnosti poľovného, správne vykonávaný selektívny odstrel a predovšetkým poľovnícka starostlivosť (nielen  počas zimného obdobia).      Všeobecne však platí, že je dôležité  začať s podávaním krmiva  včas, to znamená ešte pred začiatkom  hlavnej zimnej prikrmovacej sezóny. Krmivá je potrebné predkladať zveri nielen v dostatočnom množstve a    v kvalite,  ale aj pravidelne, tak aby boli pre srnčiu zver  stále k dispozícii. 

Na základe súčasných vedomostí a praktických skúseností možno na záver uviesť, že   zimným stratám pri srnčej zveri spôsobovanými repkou je možné predchádzať, alebo minimálne, ich aspoň obmedziť.   

21.01.2015 
doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD. - Katedra ochrany lesa a poľovníctva, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene